Komunikat

Koleżanki i Koledzy – Zarządcy Nieruchomości
Po 1 stycznia 2014r. każdy z Nas nadal posiada licencję zawodową i nie ma potrzeby nigdzie jej weryfikować czy potwierdzać. Wpisywanie się do rozmaitych rejestrów, co proponują niektóre Federacje, jest wyłącznie wykorzystywaniem Waszych danych osobowych a nie jakimś dodatkowym uprawnieniem.
Chcę również zwrócić uwagę, iż deregulacja zniosła definicję czynności zarządzania oraz obowiązujące dotychczas standardy zawodowe. Z tego powodu OSLZN „Ekspert” musi w sposób szczególny zadbać o prestiż zawodu poprzez jakość zarządzania nieruchomościami. Będziemy zatem dążyć do upowszechniania dobrych praktyk wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Walne Zgromadzenie Delegatów OSLZN „Ekspert” w dniu 14 czerwca 2014r. przyjęło, jako pierwsza w Polsce organizacja zarządców,  Kodeks Dobrych Praktyk, który zamieszczamy poniżej:
Kodeks Dobrych Praktyk zarządcy nieruchomości

Sławomir Kamecki – Prezes OSLZN „Ekspert”

ORGANY STOWARZYSZENIA:

Zarząd:

Prezes Stowarzyszenia: mgr inż. Sławomir Kamecki tel. kontaktowy: 501 385 472
Wiceprezes Stowarzyszenia: Zbigniew Nerlo tel. kontaktowy: 502 569 544
Wiceprezes Stowarzyszenia: dr Marek Majchrzak tel. kontaktowy: 609 657 947
Sekretarz: Andrzej Sobota tel. kontaktowy: 660 002 086
Skarbnik: Ewa Trepa
Członek Zarządu: Włodzimierz Boruc tel. kontaktowy: 509 365 668
Członek Zarządu: Martyna Skibniewska tel. kontaktowy: 691 032 467

Główna Komisja Rewizyjna:
Członek GKR: Andrzej Ciupak
Członek GKR: Wojciech Podczaski
Członek GKR: Hanna Kowalkowska

 

OSLZN Ekspert poszukuje firm i osób zainteresowanych zarówno prezentacją swoich usług jak i wyrobów podczas seminariów oraz cyklicznie organizowanych szkoleń. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt ze Sławomirem Kameckim – prezesem OSLZN Ekspert

Lista członków i kandydatów na członka Stowarzyszenia Ekspert liczy na dzień 01.02.2016 roku: 224 osób.

Możliwość komentowania jest wyłączona.