Dla zarządcy

Podstawy które powinien znać każdy zarządca

  • Alfabet zarządcy
  • CERTO
  • Praktyki zawodowe
  • Ubezpieczenie OC
  • Zarządcy wyspecjalizowani
Alfabet Zarządcy

(odwrócony) Alfabet zarządcy nieruchomości

  1. Zarządca nieruchomości – jeszcze niedawno tytuł prawnie chroniony wymagający posiadania specjalnych uprawnień (licencja). Aktualnie zaliczony do grupy specjalistów pod symbolem 244103 (www.kwalifikacje.praca.gov.pl), patrz też: PKWiU 68.32.
  2. Kontrole okresowe – ich nadmiar w nieruchomości to prawdziwy ból głowy. Koniecznie należy rozróżniać, że co innego kontrole okresowe a co innego przeglądy robocze. Warto też pamiętać o nowym obowiązku, tj. kontroli urządzeń do wytwarzania energii w nieruchomości.
  3. Komorne – nieco staroświeckie określenie czynszu. Zarządca licencjonowany nie powinien używać tego słowa. Wystarczy, że go rozumie.
  4. Gaz – największe zagrożenie w nieruchomości. Warto zastanowić się, czy koniecznie muszę zarządzać lub administrować nieruchomością wyposażoną w instalację gazową i czy za rynkową stawkę to robię.
  5. Garaż wielostanowiskowy – obecnie największy problem przy zarządzaniu nieruchomością. Problemy podstawowe to prawo do zarządzania lub administrowania takim lokalem lub obiektem oraz wykonywanie prawa głosu z tego lokalu. Patrz wyroki SN – III CZP 88/12 oraz III CZP 82/12.

99. Administrator nieruchomości – takie określenie nie występuje w       PKWiU, administrator zaliczony jest obecnie tylko do grupy pracowników   biurowych.

OSLZN Ekspert użytkownikiem CERTO

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości „Ekspert”, poprzez Polską Federację Zarządców Nieruchomości, jest użytkownikiem Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami – CERTO; Rejestru prowadzonego,  w ramach porozumienia 3 Federacji, wspólnie przez Polską Federację Zarządców Nieruchomości, Polską Federację stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych oraz Polską Federację Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości – skupiających w swoich szeregach ponad 90% licencjonowanych zarządców nieruchomości na polskim rynku.

CERTO daje okazję bezpłatnego ujawnienia w Centralnym Rejestrze. Aby wpisać się na listę Centralnego Rejestru należy wejść na stronę Polskiej Federacjo Zarządców Nieruchomości i kliknąć w okienko CERTO ukazujące się w prawym górnym rogu strony. Następnie należy postępować zgodnie z poleceniami. Po tej czynności Administrator Federacyjny CERTO, czyli Polska Federacja Zarządców Nieruchomości, zasięgnie opinii OSLZN „Ekspert”, czy osoba zgłaszające się w CERTO nie ma wobec Stowarzyszenia nieuregulowanych zobowiązań. Po pozytywnej opinii Stowarzyszenia następuje akceptacja wpisu, po której zainteresowany dostaje, na adres poczty elektronicznej wskazany we wpisie, indywidualne hasło do swoich danych, umożliwiające w przyszłości poprawę lub zmianę swoich danych. Należy pamiętać, że dokonanie wpisu na listę Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości wiąże się z przyjęciem zobowiązania ustawicznego doskonalenia zawodowego w wymiarze 32 godzin edukacyjnych w ciągu dwóch lat liczonych po roku dokonania wpisu.

Jak wspomniano na wstępie wpis na listę CERTO jest bezpłatny, natomiast papierowe potwierdzenie licencji – świadectwo kompetencji zawodowych (którego wzór widoczny jest na stronie PFZN pod okienkiem CERTO) jest płatne w wysokości 50 zł na konto Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości.

Praktyki zawodowe

Polska Federacja Zarządców Nieruchomości jest organizatorem praktyk zawodowych dla kandydatów na zarządców nieruchomości pozwalających uzyskać świadectwo kompetencji zawodowych zarządcy nieruchomości.

Obecnie trwa 16 edycja praktyk zawodowych a rozpoczęcie kolejnej edycji planowane jest na początek kwietnia 2020 roku.

Oferta Praktyki kierowana jest do kandydatów – osób, które ukończyły studia wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami bądź ukończyły studia podyplomowe albo kurs specjalistyczny z zakresu zarządzania nieruchomościami i zamierzają kontynuować szkolenie, stanowiące drugi etap przy ubieganiu się o świadectwo kompetencji zawodowych zarządcy nieruchomości.

Praktyka trwa 4 miesiące i realizowana jest na terenie Warszawy w sesjach sobotnio-niedzielnych w formie zajęć w tym zajęć- inspekcji w terenie.

Szczegóły dotyczące organizacji praktyki zawodowej dostępne są na stronie Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości: www.pfzn.pl w zakładce: Praktyki Zawodowe.

Ubezpieczenie OC

Obowiązkowe Ubezpieczenie „OC” Zarządców

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013 poz. 829 z dnia 23 lipca 2013 r.) utrzymała obowiązkowe ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy. Zwracam uwagę, iż obowiązkiem tym zgodnie z nowymi przepisami objęty jest przedsiębiorca (osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), a nie jak kiedyś zarządca nieruchomości – osoba fizyczna. Nadal nie jest wyjaśniona sprawa obowiązkowego ubezpieczenia przy wykonywaniu czynności pomocniczych w nieruchomości, np. administrowanie czy usługi księgowe. O szczegółową interpretację zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów. Podstawowe informacje dotyczące OC zawiera Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2013r.

Art. 186 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami otrzymał brzmienie:

„Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.”

Prezentacja OC Zarządcy

Zarządcy wyspecjalizowani

Halina Więckowska – lic. 10583, tel. 605601368, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy z zakresu budownictwa (woj. mazowieckie), opinie, ekspertyzy budowlane oraz projekty drogowe obsługi komunikacyjnej osiedli, budynków mieszkalnych i budynków komercyjnych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych
Zarządców Nieruchomości „Ekspert”

Dane kontaktowe

Adres: Al. Jana Pawła II nr 11, pok. 1307; 00-828 Warszawa
tel.: (22) 652-91-23,
fax: (22) 652-90-10
NIP: 526-26-56-098;
Regon: 015262599
Nr KRS: 0000133827

Dane Bankowe

Bank: PKO BP SA IX O/ Warszawa
Numer: 86 1020 1097 0000 7502 0001 7210

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zamknij