Walne zebranie

Walne zebranie

Zarząd OSLZN EKSPERT w Warszawie zwołuje Walne Zebranie Przedstawicieli Członków na dzień 4 czerwca 2019 roku, godz. 17.00 w Sienna Training Centre ul. Sienna 73, sala pt. Jowisz + Saturn, wejście nr 3 ( parter).

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Delegatów tj. Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Wybór Komisji: mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowej
 4. Potwierdzenie ważności Walnego Zebrania Delegatów przez Komisję mandatowo – skrutacyjną.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
  6.1 Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia,
 7. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej,
 8. Sprawozdanie z działalności Sadu Koleżeńskiego
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia:
  a. Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia,
  b. Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
  c. Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej,
  d. Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:
  a. Zarządowi Stowarzyszenia,
  b. Głównej Komisji Rewizyjnej,
  c. Sądowi Koleżeńskiemu.
 12. Wybory uzupełniające (w przypadku nie uzyskania przez członka Zarządu absolutorium)
 13. Wolne wnioski i dyskusja
 14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 15. Zamknięcie obrad

Zarząd OSLZN „EKSPERT”.
Dokumenty będące przedmiotem obrad są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia w godzinach pracy biura oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia od dnia 20.05.2019 roku

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych
Zarządców Nieruchomości „Ekspert”

Dane kontaktowe

Adres: Al. Jana Pawła II nr 11, pok. 1307; 00-828 Warszawa
tel.: (22) 652-91-23,
fax: (22) 652-90-10
NIP: 526-26-56-098;
Regon: 015262599
Nr KRS: 0000133827

Dane Bankowe

Bank: PKO BP SA IX O/ Warszawa
Numer: 86 1020 1097 0000 7502 0001 7210

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zamknij